QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Disposem dels següents certificats

Producció ecològica, GLOBALG.A.PGRASP, Producció integrada i producció de proximitat, també produïm sota la IGP CALÇOT VALLS.

La nostra política de qualitat neix des de la direcció de l’empresa, s’aplica a tots els nivells de la organització i queda definida en els següents punts:

  • Aplicació efectiva del sistema APPCC, en tots els processos.
  • Producció amb el compliment de la normativa en vigor aplicable a nivell de seguretat alimentaria. A més a més, tots els nostres productes estan certificats en GLOBALG.A.P
  • Supervisió del producte per un equip tècnic des de la fase de cultiu, com en la recol·lecció i envasat.
  • Millora continua a tots els nivells de l’empresa, atenent els suggeriments dels nostres clients i treballadors.
  • Formació continua de tots els treballadors en l’aplicació de la política de qualitat vigent.
  • Col.laborem estretament amb diverses Universitats, amb l’institut d’investigació IRTA i en diferents projectes de Food Chain.
  • També tenim en curs un CDTI de I+D+I

TREBALLEM PER LA INNOVACIÓ

Estem treballant en un projecte pilot d’innovació en la promoció de macro i micro organismes en cultius d’horta. Per més informació descarregueu la Fitxa Tècnica.

NOUS PROJECTES

Ampliació de la central de manipulació confinançada mitjançant PDR.cat 2022.